Ubezpieczenia

Postaw na ekstra ochronę Twojego urządzenia wybierz program ubezpieczeń uCare

  • przypadkowe uszkodzenie mechaniczne?
  • nagła awaria?
  • kradzież, rabunek, zalanie?

Chronimy Twojego laptopa, tablet, smartfon, kamerę i inne urządzenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.


Jak zamówić extra ochronę?

Zapraszamy do kontaktu


Co zapewnia extra ochrona?

48 godzin

to czas, w którym kurier odbierze od Ciebie zepsute urządzenie, aby dostarczyć je do serwisu

bezpłatny transport

nie ponosisz kosztów transportu do i z punktu serwisowego na terytorium RP

krótki czas naprawy

naprawa telefonu, smartfona, tabletu, komputera - do 10 dni, naprawa pozostałych urządzeń - do 20 dni

urządzenie zastępcze

otrzymasz, jeśli naprawa Twojego komputera, tabletu, smartfona lub telefonu potrwa dłużej niż 10 dni

brak limitu napraw

nieważne, ile razy Twoje urządzenie ulegnie uszkodzeniu w okresie ubezpieczenia - ochrona nadal działa

brak udziału własnego

nie ponosisz żadnych kosztów napraw uszkodzeń objętych ochroną

cały świat

polisa chroni Twoje urządzenie nie tylko w Polsce, ale również za granicą

Internet i call center

oferujemy możliwość zgłoszenia szkody przez Internet lub telefon


Jak działa extra ochrona?

Ochrona na wypadek awarii po okresie gwarancji producenta

Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia, zalania, przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem lub rabunku

Korzyści i zakres ochrony

Pakiet I

Awaria

Pakiet II

Przypadkowe uszkodzenie + kradzież z włamaniem

Pakiet III

Awaria + przypadkowe uszkodzenie + kradzież z włamaniem

Transport na terytorium RP

darmowy

darmowy

darmowy

Czas reakcji

do 48h

do 48h

do 48h

Czas naprawy urządzenia

10 dni / 20 dni *

10 dni / 20 dni *

10 dni / 20 dni *

Ochrona po gwarancji producenta

Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia, zalania, przepięcia prądu

Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem lub rabunku

Limit zgłaszanych szkód

brak

brak

brak

Udział własny w szkodzie

brak

brak

brak

Zasięg ochrony

świat

świat

świat

* do 10 dni dla komputera, tabletu, smartfona, do 20 dni dla pozostałych urządzeń

FAQ

  • osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych
  • osoby, które zakupiły urządzenie w sklepie x-kom jako sprzęt fabrycznie nowy
  • osoby, które opłaciły składkę ubezpieczeniową płatną jednorazowo za cały okres ochrony

Numer polisy i dowód zakupu urządzenia.

Do 5 dni od daty zdarzenia w przypadku uszkodzenia oraz do 48 godzin w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Do 10 dni w przypadku telefonów, komputerów i tabletów; do 20 dni w przypadku aparatów, kamer oraz sprzętów TV i RTV oraz AGD.

W przypadku niemożności dochowania terminu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z OWU, na 2 dni przed upływem terminu, Administrator działając na zlecenie Ubezpieczyciela, skontaktuje się z Ubezpieczonym telefonicznie, e-mailem lub pocztą, podając przyczyny wydłużenia czasu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego oraz nowy przedłużony termin realizacji świadczenia.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji na temat extra ochrony i programu ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Jeśli ubezpieczenie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację, wypełniając formularz dostępny pod tym odnośnikiem.
Reklamację należy zgłosić do Departamentu Obsługi Reklamacji:

  • pisemnie
  • z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl - Centrum Obsługi Klienta
  • osobiście, ustnie w centrali Grupy Europa lub w Biurze Regionalnym, w których udostępnione są formularze ułatwiające złożenie reklamacji
  • telefonicznie pod numerami infolinii Grupy Europa

Reklamację możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Zasady rozpatrywania reklamacji w Grupie Europa znajdziesz tutaj.

Kartę informacyjną produktu ubezpieczeniowego OWU „ochrona eXtra” dla klientów sieci sprzedaży X-KOM znajdziesz pod tym odnośnikiem.

Kartę informacyjną RODO znajdziesz tutaj.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdziesz tutaj.


Chcesz zgłosić szkodę lub na bieżąco śledzić status naprawy Twojego sprzętu?